Avisos Legals

 

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en la direcció URL https://www.fallavisitacio.es (d’ara en avant, el lloc web) , que Associació Cultural Falla Visitació Oriola posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Asociación Cultural Falla Visitació Oriola
Nom del titular: Asociación Cultural Falla Visitació Oriola
Domicili social: Calle Visitacion 37 Bajo
Població: Valencia
Provincia: Valencia
C.P.: 46009
C.I.F./D.N.I.: G-46962197
Telèfon de contacte: 963121900
Correu electrònic: presidencia@fallavisitacio.es
Dades registrals: Generalitat Valenciana: Inscrita en la Secció PRIMERA nom CV-01-040411-V Registre de participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana: ES35 Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 1364 Registre Associació de Veïns Zaidia-Monvedre: 463

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i servicis prestats per Associació Cultural Falla Visitació Oriola a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el valencià i el castellà. Associació Cultural Falla Visitació Oriola no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Associació Cultural Falla Visitació Oriola podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar estos dins de la web, com la forma en què s’accedix a estos, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola, ni remetre publicitat o informació valenta per a això dels servicis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaces que incorporen tercers en les seues pàgines web, dirigits a esta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Associació Cultural Falla Visitació Oriola no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se del dit accés o ús. Associació Cultural Falla Visitació Oriola no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) , o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als servicis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– y/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
Associació Cultural Falla Visitació Oriola no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaces que s’incorporen en la web per a l’obertura d’altres. Associació Cultural Falla Visitació Oriola no garantix la utilitat d’estos enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o servicis a què puga accedir l’usuari per mitjà d’estos enllaços, ni del bon funcionament d’estes webs.
Associació Cultural Falla Visitació Oriola no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’haja accedit per mitjà d’enllaços d’esta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web no empra cookies ni qualsevol altre procediment invisible d’arreplega d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
*SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tindre un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a la web, qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció semblant, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme estes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Associació Cultural Falla Visitació Oriola garantix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitats per les nostres empreses clients a Associació Cultural Falla Visitació Oriola o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola, imprescindibles per a prestar els servicis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitats seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre) , en este sentit Associació Cultural Falla Visitació Oriola ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la perduda, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què considere oportú que se cedisquen les seues dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedits, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc respecte d’això.
En compliment del que establix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això deu de contactar amb nosaltres en presidencia\@fallavisitacio.es

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Associació Cultural Falla Visitació Oriola i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, Associació Cultural Falla Visitació Oriola i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Associació Cultural Falla Visitació Oriola

Scroll Up