Historia Falla Visitacio-Oriola

Breu apunt històric de la Falla Visitació – Oriola

L’inici de la nostra comissió, ja que hi ha evidencies contrastades del fet (adjuntem escrit realitzat per D.Rafael Gayano Lluch, secretari de la Falla, sol.licitant permís a l’Ajuntament de València) que es plantà un monument faller al encreuament dels Carrers Visitació i Oriola a l’any 1924, mes recentment tenim constància de que a l’any 1933 la Senyoreta Catalina Llopis va estar membre de la primera cort d’Honor de la Fallera Major de València, en representació de la nostra falla, plantà al 1934 de la qual reproduim portada del llibret i dibuix de la mateixa.

No obstant això podem establir clarament la existència continuada de la nostra falla des de l’any 1944.

Una historia, que com la de tots els col·lectius humans te etapes d’esplendor i altres no tant, referint-se al primer grup tenim l’honor de haver aconseguit el màxim que es pot aconseguir en el mon faller, el primer premi de secció especial a l’any 1959 , amb el monument “La Lucha por la Vida” de l’artista Salvador Debón.

 

Falla Any 1959 – 1er.Premi Secció Especial
Detall de la Falla 1959
Arreplegant els Premis 1959

 

També l’any 1989 vàrem gaudir de lo millor del mon faller, ja que eixe any va estar elegida Fallera Major de València de la nostra comissionada Covadonga Balaguer Malmierca.

Fallera Major de València 1989
Covadonga Balaguer Malmierca

 

Això per el que toca als moments , diguem-ne “estel·lars” de la nostra comissió, encara que com sabran tots aquells que viuen el mon de les falles des de dins, el mes laboriós es aconseguir eixa continuïtat al llarg dels anys , ací és on queda el treball de moltes persones, que calladament han treballat per la nostra comissió.

Tota historia te una trama , i en el nostre cas u dels fils conductors de la mateixa, llevat dels tradicionals i comuns dels monuments, pot ser el mes constant en el nostre cas siga el ball, de fet l’època en la que la nostra comissió va plantar els monuments mes rellevants coincidix en el temps amb la existència del Mambo Club, una sala de ball molt popular en el final de la dècada del anys 50 , que va permetre el finançament de falles de la màxima categoria, eren anys en els que les vetllades musicals es feien a base d’orquestra , el Mambo va condicionar els esdeveniments, i coincidí a l’any 1960 en la seua desaparició amb el fet de que el monument de secció especial va estar desqualificat, tancant-se un període que anomenarem com el decenni daurat. Desprès vindrien temps diferents i els balls continuaren, ara en una faceta dedicada a la gent mes jove , es l’època dels Troncs , nom que va rebre el casal i els balls que s’organitzaven al mateix, la joventut d’aquella època ens aporta records d’un xicotet local ple de gom a gom. Mes recentment ens trobem en els diferents grups de play-backs que ha tingut la falla en els anys 90, per eixos grups varen passar tant els infantils com la gent, ja mes major, de la nostra comissió.

 

Grup de “Play-Backs”

CATS

 

Un altre dels fils conductors que podem seguir es el teatre, ja en els anys 70, hi ha una certa continuïtat de grups de comissionats devots d’aquest art, ja be siga per a concursos de la Junta Central Fallera , presentacions o merament com a espectacle d’aficionats en qualitat professional. Es curiós vore la documentació que encara es conserva dels permisos presentats a govern civil, en que es demana autorització per als mateixos, tenint que declarar la filiació dels diferents components en el que s’alteraven algunes dades intencionadament, principalment l’edat ja que d’altra forma no hagueren obtingut el vist i plau de l’autoritat. Eixa activitat es prolonga fins fa pocs anys , incloent la consecució del segon premi d’obra infantil de la JCF i el primer premi al muntatge.

 

Grup de Teatre

Grup de Teatre Infantil

 

L’últim fil l’anomenarem el cresol de parelles, ja que es un fet que manté una certa continuïtat històrica , el que molts dels matrimonis de comissionats s’han donat entre fallers i falleres que entraren com a fadrins a formar part de la nostra comissió. Només cal vore que en la nostra comissió infantil molts dels xiquets i xiquetes son fills i nets de fallers.

Per a concloure estes pinzellades històriques de la nostra comissió, tornar a mencionar que el veritable esforç a reconèixer es el de totes les persones que d’una o altra forma han contribuït a la durabilitat de la nostra falla ,que permeten contar a data de hui en un cens de mès de 300 comissionades i comissionats que mantenen el repte de tirar endavant un projecte ja històric, que te que afrontar les noves circumstancies que envolten al mon faller, i a la societat en general. Un mon que en el passat presentava a les comissions de falla com una de les alternatives mes cridaneres d’oci i que ara es troba en molta competència. En eixe sentit només el temps podrà dir quines son les estratègies factibles per al mon faller, encara que a ningú se li escapa que tindran que passar per noves formules i aprofundir en eixa característica bàsica de la nostra festa que es la extraordinària capacitat per absorbir noves variants festives.

Scroll Up