Presidencia i Delegacions 2016-17

CÁRREC

NOM I COGNOMS

President Pep Martínez Cano

 

AREA DE SECRETARIA, MITGOS I LLIBRET

Secretari General Juanjo Martínez Gutiérrez
Secretari Recompenses, Circulars, altres Vicente Estellés Colás
Página Web y altres mitgos Rosa Estellés Colás
 
Documentació i Arxiu Noel Mirasol Brull
Llibret Maquetació Fernando Picazo Vila
Llibret Publicitat Herminio Martí Nieva

 

AREA D’ORGANIZACIÓ

Vice-president 1º Toni Cerdán Plaza
Protocol Adela Diez Garrido
  Alba Tortajada Palos
Delegada Comisió Femenina Alba Mª Conca Palos
Vice-Delegada MariCarmen Real Ramírez
Delegada Comisió Infantil Carmen Cerdán Plaza
Vice-Delegada Mª Pilar Bellver Ruiz
Vice-Delegada Marta Monzón Carbonell
Vice-Delegada Mª Carmen Macián Molina
Vice-Delegada Amparo Suárez Navarro
Coordinador fotos aniversaris infantils Javier Doménech Lliso
Articles propagandistics Falla (forros polars, etc) Viki Díaz Carrasco
Delegació Juventut, Festejos, Activitats Diverses Carmen Pilar Igualá Cholbi
  María del Prado Jara Velayos
  Mª Angeles Nácher Salvador
  Carolina Martínez Botella
  Toni Morales Sales
  Javier Pareja Sebastián
  Salvador Mut Ronda
Play-Backs / Teatre Sara Espí García
Fallers d’Honor Mª José Botella Calatayud

 

AREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ

Vice-President 2º Guillermo Portella Martínez
Delegats Loteries Toni Cerdán Plaza
  Salvador Macián Tormos
Contador Toni Llueca Tronch
Vice-Contador Abraham Tomey Cortés
Auditoría Noel Mirasol Brull
Cobradora Abonats Mari Carmen Martínez Cano

 

AREA DE CASAL I MONTATJES EXTERNS

Vice-President 3º Juan Carlos Abril Martín
Delegat Casal Antonio Picazo Robledo
Vice-Delegat Casal Salvador Vilanova Solis
Paelles / Mensajes José Gil Salinas
Pirotecnia i Seguretat José Luis Torres Navarro
Manteniment e Instalacions Pedro Vicente Iguala Cholbi
Scroll Up